fitkabmae

คำนวณ Body Fat - สัดส่วนของไขมันในร่างกาย

 • คำแนะนำในการกรอกข้อมูล
 • weight in kg. = น้ำหนักในหน่วยกิโลกรัม
 • Waist Size (in inches) = รอบเอว วัดระดับสะดือ (หน่วยเป็นนิ้ว)
 • Wrist Size (female only) = รอบข้อมือ
 • Hips Size (female only) = รอบสะโพก วัดส่วนที่กว้างที่สุด
 • Forearm Size (female only) = รอบต้นแขน วัดส่วนที่กว้างที่สุด
 • ผู้ชายกรอกเฉพาะ ชื่อ น้ำหนัก และ รอบเอวระดับสะดือ

เพศ

 • ค่าปกติ%ไขมัน
 • สำหรับผู้หญิง 18-28%
 • สำหรับผู้ชาย 10-20%
 • (ขึ้นอยู่กับอายุด้วย ถ้าอายุน้อยๆ ควรอยู่เกณฑ์ต่ำๆ ถ้าอายุมาก % ไขมัน จะอยู่เกณฑ์สูง)
ทำไม…เราจึงควรทราบเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกาย? การทราบปริมาณไขมันในร่างกาย จะช่วยให้เราตั้งเป้าหมายในการควบคุมน้ำหนักได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยต่างๆ การควบคุมอาหาร กิจกรรมในแต่ละวัน และการจัดโปรแกรมออกกำลังกายให้เหมาะสม โดยปกติ เราควรจะวัดเปอร์เซนต์ไขมันเป็นระยะๆ ความถี่อาจจะ สัปดาห์ละครั้ง หรือ เดือนละครั้ง เพื่อติดตามผลความคืบหน้าในการออกกำลังกายของเรา และจัดโปรแกรมการทานอาหารให้ได้ปริมาณพลังงานและไขมันที่เหมาะสม โดยเราสามารถตรวสอบ ปริมาณพลังงาน หรือ แคลอรี่ในอาหารได้จาก ตารางแคลอรี่ ในแต่ละมื้อที่เราทานเลยค่ะ
ผู้หญิง (% Fat) ผู้ชาย (% Fat) ลำดับ คำอธิบาย
10-13% 2-5% Essential Fat มีไขมันค่อนข้างน้อย เท่าที่จำเป็น
14-20% 6-13% Athletes มีไขมันพอประมาณ (กลุ่มนักกีฬา)
21-24% 14-17% Fitness มีไขมันพอประมาณ (กลุ่มคนออกกำลังกายเป็นประจำ)
25-31% 18-25% Acceptable มีไขมันพอประมาณ อยู่เกณฑ์พอดี (กลุ่มคนทั่วไป)
32% + 25% + Obese มีไขมันมากเกินไป ควรลดปริมาณไขมัน