fitkabmae

คำนวณ BMR อัตราการความต้องการเผาผลาญของร่างกาย

Basal Metabolic Rate (BMR) คือ อัตราการความต้องการเผาผลาญของร่างกายในชีวิตประจำวัน หรือจำนวนแคลอรี่ขั้นต่ำที่ต้องการใช้ในชีวิตแต่ละวัน ดังนั้นการคำนวณ BMR จะช่วยให้คุณคำนวณปริมาณแคลอรี่ที่ใช้ต่อวันเพื่อรักษาน้ำหนักปัจจุบันได้ และเมื่ออายุมากขึ้นเราจะควบคุมน้ำหนักได้ยากขึ้น เพราะ BMR เราลดลง การอดอาหารก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ BMR ลดลง วิธีป้องกันคือ "หมั่นออกกำลังกาย" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาผลาญ ซึ่งจะทำให้ BMR ไม่ลดลงเร็วเกินไป

เพศ

  • เมื่อต้องการลดน้ำหนัก(ไขมัน) ให้ใช้ TDEE – 500 กิโลคลอรี่
  • เมื่อต้องการเพิ่มน้ำหนัก(เพิ่มกล้าม) ให้ใช้ TDEE + 500 กิโลแคลอรี่
  • เมื่อต้องการคงน้ำหนักตัวเท่าเดิมใช้ TDEE เท่าเดิม