MTS Q Me

ระบบรถยนต์สายตรวจ ระบบรถยนต์สายตรวจ สายตรวจยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยี
Photo

บริหารงานสายตรวจ ด้วยสมาร์ทโฟน ทราบถึงความเคลื่อนไหวของสายตรวจแบบ Realtime ผ่าน Line ดูประวัติการตรวจ วางแผนจัดการงานสายตรวจได้ เหมาะสำหรับ งาน ตำรวจ รปภ. หรือ งานรักษาความปลอดภัยที่ต้องออกตรวจ

ระบบห้องขัง ระบบห้องขัง ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
Photo

ใช้กับงานห้องขัง ทำให้ทราบความเคลื่อนไหว การเข้าออกของ ผู้ต้องขัง รายงานผลทันทีแบบ Realtime

ระบบจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น ระบบจัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น วางแผนป้องกันอาชญากรรม
Photo

จัดเก็บข้อมูลท้องถิ่น ข้อมุล อาคาร บ้าน สถานที่ราชการ และ อื่นๆ กว่า 40 ชนิด พร้อมนำแสดงบนแผนที่ Google รายงานผลการบันทึกทันทีผ่าน Line สรุปเป็นเป็นกราฟ ข้อมูลสามารถนำไปวางแผนป้องกันอาชญากรรมได้

ระบบจัดการ ระบบจัดการ จัดการปัญหาแอบเอารถมาจอด ให้หยู่หมัด
Photo

จัดการจัดการคิว ใช้งานง่ายด้วยฟังก์ชันไม่ซับซ้อน ป้องกันผู้ไม่ได้รับอนุญาตแอบใช้จัดการคิว มีส่วนตรวจสอบ และ รายงานปัญหา

ระบบงานครุภัณฑ์ ระบบงานครุภัณฑ์ เปลี่ยนเรื่องยุ่งยาก ให้จัเการได้อย่างง่ายๆ
Photo

จัดการงานครุภัณฑ์ของราชการ แบบหลายระดับ ใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ มีกราฟแสดงผลเข้าใจง่าย